Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich europejski lider w produkcji wyrobów chemii gospodarczej pod marką prywatną, poszukuje Pracownika

Mikrobiolog

Osoba zatrudniona odpowiedzialna będzie m.in. za:

 • Wykonuje analizy mikrobiologiczne surowców, wyrobów gotowych, wody i higieny produkcji zgodnie z przyjętym Planem Kontroli
 • Monitoruje i nadzoruje działania związane z czystością i utrzymaniem higieny zapewniając zgodność ze specyfikacjami technicznymi
  produktów
 • Definiuje, opisuje i konfrontuje z działem R&D i Produkcji metody pobierania prób wody i płynów do badań mikrobiologicznych
 • Utrzymuje aparaturę pomiarową i odczynniki chemiczne zgodnie z przyjętymi standardami
 • Prowadzi dokumentację i analizę (interpretację) uzyskanych wyników w odpowiednich bazach
 • Zgłasza niezgodności zapewniając blokowanie i konsolidację stanów magazynowych. Zwalnia do sprzedaży lub przekazuje do magazynu
  po zbadaniu okoliczności
 • Regularnie zgłasza rezultaty badań do Grupowego Działu Jakości oraz bezpośredniemu przełożonemu
 • Obsługuje i nadzoruje urządzenia pracowni mikrobiologicznej (kontakt z dostawcami)
 • Wprowadza/ rozwija nowe metody badań i wykonuje walidacje wdrożonych metod badań
 • Zapewnienie ciągłości pracy pracowni mikrobiologicznej poprzez planowanie odpowiednich ilości odczynników i materiałów

Idealnego kandydata powinny charakteryzować:

 • Wykształcenie wyższe mikrobiologiczne lub chemiczne/biochemiczne/biologiczne uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu
  mikrobiologii
 •  Minimum 2 lata pracy na podobnym stanowisku
 • Znajomość metod identyfikacji i walidacji badań i testów dla różnorodnych mikro-organizmów
 • Obsługa komputera na poziomie ogólnym
 • Dynamika działania oraz samodzielność w podejmowaniu decyzji
 • Rzetelność, terminowość, odpowiedzialność

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie stosowne do kwalifikacji
 • Umowę o pracę na czas nieokreślony
 • Możliwość rozwoju w dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej firmie www.mcbride.eu
 • Kulturę organizacyjną opartą o Postawy: Zaangażowanie, Pracę zespołową, Przywództwo, Komunikację.

Forma kontaktu:
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny i CV) na podany poniżej adres:

rekrutacja@mcbride.eu z tematem wiadomości „Mikrobiolog”

lub bezpośrednio do Działu Kadr i Płac, pokój 14a
Dział Kadr Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o.
ul. Matejki 2a
47- 100 Strzelce Opolskie
z dopiskiem „Mikrobiolog”

Kandydatów prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – prowadzonego przez Intersilesia McBride sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Informujemy, że Administratorem danych jest Intersilesia McBride sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejki 2a, 47-100 Strzelce Opolskie. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.

Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/ Pana danych. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych (np. wizerunek) jest dobrowolne i oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. Jeżeli nie wyraża Pani/ Pan takiej zgody, prosimy, aby Pani/ Pan nie przesyłała nam swojej aplikacji.”